Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 29. 06. 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Bc. Viktor Kováč
Beblavého 14, 81101 Bratislava I.
Slovensko
E -mail: viko.kovac@gmail.com
Telefónne číslo: 0948483885

Právny zástupca (zástupcovia) Bc. Viktor Kováč :

Viktor Kováč

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Okr. súd Bratislava I pod licenciou alebo registračným číslom:

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.